Doe een gift!...


Naast onze eigen maandelijkse inbreng kunnen we de hulp van extra donateurs goed gebruiken! Vindt u het ook leuk om een gift te doen aan een sympathiek en concreet doel? Doe dan ook een gift aan Stichting Shubham.

Toen we in 2005 door West Afrika fietsten hebben we een sponsoraktie gehouden. Familieleden, collega's en vrienden werden gevraagd om een vast bedrag toe te zeggen per kilometer die wij af zouden leggen. Dat bedrag maakten ze dan achteraf over aan Stichting Shubham. Hieraan hebben zo'n 40 personen, huishoudens en werkteams meegedaan, en de aktie heeft uiteindelijk ruim 1500 euro opgebracht. Het was voor ons onderweg vaak een heel motiverende gedachte dat elke kilometer van de 3500 die we door het Afrikaanse stof trapten in ieder geval weer 40 cent voor de Stichting in het laadje bracht!...

Stichting Shubham is geregistreerd als charitatieve stichting bij de Kamer van Koophandel en is ook door de belastingdienst opgenomen in het register van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

(bekijk hier het ANBI-register bij de belastingdienst)


U mag giften aan Stichting Shubham dus bij de belasting opgeven als aftrekpost! Als u jaarlijks giften doet en daarbij boven 1% van uw jaarinkomen komt, krijgt u over dat bedrag boven 1% ongeveer eenderde weer van de belasting terug! 15 euro geven kost u dan dus maar 10!terug