Wat Stichting Shubham nog meer heeft gedaan:


- operatie van een acute maagperforatie en blindedarmontsteking

- medische hulp bij bevalling en bijvoeding voor baby

- behandeling ernstige verwondingenRegelmatig wordt door dorpsgenoten en familieleden van Sanjay en Vandana ook een beroep op ons gedaan, wanneer er zich ernstige medische situaties voordoen.
De mensen in het dorp Bhurkur leven in uiterste armoede. Alleen eenvoudige aandoeningen kunnen door een dorpsarts worden opgelost met eenvoudige betaalbare medicijnen. Zo gauw er echter een medische behandeling nodig is in een ziekenhuis in de stad of met westerse medicijnen, kost dat geld. En wel in een mate die deze mensen niet op kunnen brengen. Als het dan gaat om leven of dood, moeten ze het benodigde geld lenen bij de dorpswoekeraar met alle gevolgen van dien.
Inmiddels is via Vandana en Sanjay een aantal malen op ons een beroep gedaan om medische behandeling te betalen in heel ernstige gevallen die meestal levensbedreigend waren.
Zo was er een bevalling met complicaties die we in een ziekenhuis hebben laten uitvoeren; en de behandeling van een diepe geinfecteerde beenwond; behandeling na hondebeten ter voorkoming van hondsdolheid, bijvoeding voor een chronisch ondervoede baby, en de operatie van een accute maagperforatie. Ook heeft Vandana zelf begin 2005 een blindedarmoperatie gehad. En we zijn bezig te onderzoeken om een ooroperatie te laten uitvoeren bij een slechthorende jongen met gaatjes in het trommelvlies. Dit kan waarschijnlijk in 2008 worden uitgevoerd in het academisch ziekenhuis in Delhi, dat daar gematigde tarieven voor vraagt.
We houden er nu rekening mee dat we jaarlijks enkele keren met dergelijke vragen geconfronteerd kunnen worden en proberen daar een 'reservefonds' voor op te bouwen naast onze vaste verplichtingen. Vandana en Sanjay fungeren hierbij als een soort filter om zeker te zijn dat het om echt urgente zaken gaat. Zij weten immers dat alle extra financiele aanvragen hun eigen financiele mogelijkheden onder druk zetten.

Bekijk de jaarverslagen!terug